S5 New Vision - шаблон joomla Mp3
Çevre Danışmanlık

ÇEVRE DANIŞMANLIK

Türkiye'nin gelişimi ve Avrupa Birliği ile entegrasyonunda önemli rol oynayacak olan bilişim ve çevre teknolojilerinin iş süreçlerinde etkinliğinin arttırılması, yeniden yapılanma ve bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırmak için kapsamlı çözümler sunan MA GÜN GROUP; Güvenilirlik, yüksek sorumluluk duygusu, deneyim, kalite bilinci, sürekli gelişim inancı, iş ahlakına bağlılık, müşteri beklentilerini aşan iş birliği değerlerine sahiptir. Sektöre çözüm yaklaşımını ve değişimi yönete-bilmek, ihtiyaçları karşılayabilmek ve beklentilerin ötesinde çözümler sunabilmek ancak müşteriye yakın olmakla mümkündür. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize, sektöre özgü çözümler sunabilmek için MA GÜN GROUP sektörel yapılanma üzerine kurmuştur. Markamız bağımsız, bilişim çözümleri sunan ve farklı sektörlerdeki müşterilerine rekabet avantajı, operasyonel verimlilik, etkin iş modelleri ve değer sağlamaktadır. 

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIGI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ , tarafından 14.01.2011-14.01.2016 tarihleri arasında yetkilendirilmiş çevre danışmanlık yeterlilik belgesine sahip firmamız, almış olduğu bu yetki belgesi  ile;

 • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,
 • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek
 • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
 • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
 • Tesisin çevresel işleri ile görevlendirilen çevre görevlisinin ayda en az bir gün tesiste çalışmasını sağlamak,
 • Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
  • Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,
  • İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,

İletişim

Çekmece Mah. Yeşilkent Cad. No:169/B Defne HATAY

326 215 25 55

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.