S5 New Vision - шаблон joomla Mp3
Geçici Faaliyet Belgesi

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ

Bu kapsamda planlamakta olduğunuz yatırımlarınız yada faaliyette olan işletmelerinizin, Çevre Mevzuatı gereğince alması gereken izin ve onaylar bu sayfa altında toplanmıştır. Konu ile ilgili olarak işletmenizin alması gereken izin ve onaylar hakkında kısaca bilgiler bulabilirsiniz;

  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme); ÇED Yönetmeliği 1993 yılında Çevre Mevzuatına girmiş olup, Yönetmeliğe tabi yatırımlar söz konusu Yönetmelik gereğince olumlu görüş almak zorundadır. ÇED kararı yatırımın planlama aşamasında alınması gereken bir izindir. Dolayısıyla Çevre Mevzuatı kapsamında ilk olarak alınması gereken görüş ve izin ÇED sürecidir.
  • Emisyon İzni; Faaliyette olan işletmelerinizin havaya olan emisyonlarının kontrol altına alınması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla alınması gereken bir izindir. Emisyon İzni ve İzin, Süreci Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.
  • Deşarj İzni; Faaliyetlerinizden kaynaklı atıksuların çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde bertaraf edilmesi amacıyla alınması gereken bir izin sürecidir. Deşarj İzin Belgesi ve izin süreci Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.
  • Gürültü Kontrol İzni; Faaliyetinizden kaynaklı oluşması muhtemel çevresel gürültünün azaltılması ve kontrol altına alınması amacıyla alınması gereken bir izindir. Söz konusu bu izin tesis içi gürültüyü kapsamamaktadır.
  • Tehlikeli Atıklar; İşletmeniz içerisinde herhangi bir tehlikeli atık oluşuyor ise, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince bir takım izinler almanız gerekmektedir.
  • Atık Yağlar; Çevre Mevzuatı gereğince, işletmelerde oluşan atık yağlar, bitkisel ve madeni atık yağ olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Faaliyetinizden kaynaklı herhangi bir bitkisel yada madeni atık yağ oluşuyorsa bunlarla ilgili yasal izinlerinizi almanız gerekmektedir.
  • Ömrünü Tamamlamış Lastikler; Çevre Mevzuatı, bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastiklerin diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve bertarafını öngörmektedir.
  • Çevre İzin Belgesi; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler Çevre İzin Belgesi almakla yükümlüdürler. 

İletişim

Çekmece Mah. Yeşilkent Cad. No:169/B Defne HATAY

326 215 25 55

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.