S5 New Vision - шаблон joomla Mp3
GREEN AIRPORT

GREEN AIRPORT DANIŞMANLIĞI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" adı altında başlatılmış olan proje çerçevesinde, havaalanlarındaki havaalanı işletmecilerinin ve hizmet sağlayıcıların belli gereklilikleri yerine getirmesi durumunda, o havaalanı "Yeşil Havaalanı (Green Airport)" olarak adlandırılmaktadır. Bu gereklilikleri yerine getiren kurum ve kuruluşlara SHGM tarafından, Hizmet Tarifesinde indirim sağlanmaktadır.

Havaalanında bulunan tüm kurum ve kuruluşların sağlaması gereken hususlar ve yeşil havaalanı danışmanlığı için bize ulaşınız..

1) Kurum/Kuruluş tarafından Çevre Yönetim Sistemi Elkitabı oluşturulmalıdır. Çevre Sorumlusu ve üst yönetim tarafından onaylanacak olan Çevre Yönetim Sistemi Elkitabı, Kurum/Kuruluş tarafından belirlenebilecek diğer hususlarla beraber şu hususları da içermelidir:

 • Amaç.
 • Kapsam.
 • Yükümlülükler.
 • Kurum/Kuruluşun adı, iletişim bilgileri.
 • Çevre politikası.
 • Çevre amaçları.
 • Çevre hedefleri
 • Risk analizinin yapılma yöntemlerine ilişkin açıklayıcı bilgiler
 • Atık Yönetim Planı'na ilişkin özet bilgiler
 • Atıkların toplanması, geçici depolanması,taşınması ve bertaraf edilmesinde uygulanacak usul ve esaslar
 • Risk analizlerinin yapılma usullerine ilişkin açıklayıcı bilgiler
 • Çevre sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları; organizasyon şemasında birim olarak yeri; alması gereken eğitimler ve bu eğitimlerin önemini açıklayıcı bilgiler
 • Çevre sorumlusuna ulaşımın gerekebileceği durumlar
 • Kurum/Kuruluş içinden ve/veya dışından kişilerin, herhangi bir olumsuzluğu, şikayeti, öneriyi veya diğer hususları çevre sorumlusuna aktarmasının önemini açıklayıcı bilgiler
 • Çevre sorumlusu ve daha üst yönetim ile ilgili birimler tarafından yapılabilecek denetlemeler ve bu denetlemeler sonucu tespit edilen bulguların giderilmesine yönelik yapılacak işlemlere ilişkin açıklayıcı bilgiler.
 • Kurum/Kuruluş tarafından, yaşanan/yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesine yönelik alınacak tedbirlere ve bu tedbirlere uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin açıklayıcı bilgiler.
 • Olası acil durumlar ve müdahalelere ilişkin açıklayıcı bilgiler.
 • Kurum/Kuruluş'ta atık oluşan bölgeler ile geçici depolama alanlarını gösteren vaziyet planı.

İletişim

Çekmece Mah. Yeşilkent Cad. No:169/B Defne HATAY

326 215 25 55

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.