S5 New Vision - шаблон joomla Mp3
İŞ GÜVENLİĞİ HİZ.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

  • Rehberlik ve Danışmanlık

  • Risk Değerlendirmesi

  • Çalışma Ortamı gözetimi

  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

  • İlgili Birimlerle İşbirliği

Amacımız; bilgi ve deneyimimize dayanarak müşterilerimize kanuna en uygun şekilde hizmet vererek meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesinde katkıda bulunmak.

1-Rehberlik ve Danışmanlık

 * KKD donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı ve muhafazası ve test edilmesi konu­larının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek İşyerinde meydena gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrar­lanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak

2-Çalışma Ortamı gözetimi

 Çalışama ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygula­malarını kontrol etmek.

3-Risk Değerlendirmesi

 İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak. Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

4-Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile birlikte hazırlamak. Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

5-İlgili Birimlerle İşbirliği

 İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

 

 

İletişim

Çekmece Mah. Yeşilkent Cad. No:169/B Defne HATAY

326 215 25 55

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.